Príbeh nášho záhradníctva

                 1994

V 90. rokoch na Južnom Slovensku ešte naplno prebiehalo pestovanie za účelom samozásobovania, alebo ako doplnková činnosť. Začiatky nášho podnikania boli obdobné, nakoľko najprv vo vlastnoručne vyrobených fóliovníkoch sa pestovala zelenina na miestny trh a na vlastnú spotrebu. Časom sa ktomu pridali aj v tedy veľmi oblúbené  rezané karafiáty a gerbery. Spočiatku sa rezané kvety posielali prostredníctvom  železničnej prepravy po celom Slovensku.

  • Veľkoodberatelia 68% 68%
  • Maľoodberatelia 30% 30%
  • Mestá, obce, organizácie 2% 2%

                    2002

Prvá zásadná inšpirácia na zmenu prichádzala z vonkajších vplyvov po vstupe do Európskej únie. Hranice sa otvorili a aj k nám sa bez akýchkoľvek bariér dostal tovar zo Západnej – Európy. Nakoľko v zimnom období náklady na vypestovanie rezaných kvetov boli vyššie ako ich hodnota, a na trh sa dostali aj iné, dovezené novinky čo ešte vyvolalo aj strácanie hodnôt našich rezaných kvetov. Postupne sme prešli na pestovanie črepníkových rastlín, vzhľadom nato že ich náklady na dovoz sú vyššie než u rezaných, pri týchto produktoch dokážeme byť dlhodobo konkurecieschopný.

  • Letničky, dvojročky, trvalky 70% 70%
  • Chryzantémy 15% 15%
  • Vianočné ruže 15% 15%

                     2016

V boji o získanie priazeň našich zákazníkov, sme sa naučili ako čo najefektívnejšie hospodáriť a pestovať šetreným spôsobom. Konkurenciu vnímame ako partnerov a snažíme sa snimi nadviazať čo najužšiu spoluprácu. Od roku 2015 prebieha v záhradníctve modernizácia, zaobstarali sme asimilačné osvetlenie pomocou led lampy, vymenili sme staré, zaostalé skleníky na najmodernejšie fóliovníky s dobrou izolačnou schopnosťou. Máme plne automatizovaný zavlažovací systém a na ochranu rastlín používame zelené respektívne biologické prípravky.

  • Pomer moderných fóliovníkov 100% 100%
  • Celoročná využívanosť našej plochy 70% 70%
  • Podiel predaných produktov 99% 99%